Data Personol

Enw

Cyfeiriad

Cenedligrwydd

Dyddiad geni

Statws Priodasol


Galw Data

Ffôn

Symudol

E-bost


Nodau GalwedigaetholCymwysterau CymwysterauProfiad GwaithCyrsiau


Sgiliau personol