Datos persoais

Nome

Enderezo

nacionalidade

Data de nacemento

Estado civil


Chamando datos

Teléfono

móbil

Correo electrónico


Obxectivos profesionaisCALIDAS ACADÉMICASEXPERIENCIA DE TRABAJOCursos


COMPETENCIAS PERSOAIS